GRAFIČNO OBLIKOVANJE Tomaž Gerbec


CGP Celostna grafična podoba

  • izdelava logotipa
  • vizitka in druge tiskovine
  • tisk na majice
  • drugo

oblikovanje tiskovin

  • brošure, zloženke
  • letaki, plakati, nalepke
  • vabila, albumi
  • drugo

spletno oblikovanje

  • oblikovanje spletnih strani in spletnih aplikacij
  • prenove templejtov na Wordpress sistemihLOGO


concero logotip - tomaž gerbec concero apartments logotip - tomaž gerbec e-storitve logotip - tomaž gerbec shanti logotip mimi ustvarja s srcem - tomaž gerbec gregor ficko logotip - tomaž gerbec luksal logotip - tomaž gerbec splet planet logotip join logotip mimetaro logotip ultra solutions logotip