GRAFIČNO OBLIKOVANJE Tomaž Gerbec

CGP Celostna grafična podoba

oblikovanje tiskovin

spletno oblikovanjeNAMEN IN STORITVE » grafično oblikovanjeNastop podjetja ali posameznika v javnosti je vizualna komunikacija s publiko, zato se mi zdi pomembno oblikovati kvaliteten in brezčasen izdelek ter pri tem upoštevati želje naročnika. Menim, da je ključnega pomena vzpostavitev naročnikovega zaupanja do oblikoval-ke/-ca, saj vam bo le ta lahko strokovno svetoval-a, kaj bo delovalo v javnosti in kaj ne. To pa je lahko vsekakor povezano tudi z večjo prodajo izdelkov ali naročili storitev. Vse vrste tiskovin se lahko opremijo z unikatnimi ilustracijami in fotografijami, katerih namen je naknadno okrasiti publikacijo ter s tem vzbuditi večje zanimanje uporabnice ali uporabnika.


» Oblikovanje tiskovin:
logotip, celostna grafična podoba, brošura, zloženka, oglas, letak, plakat, koledar, voščilo, obrazec, mapa in drugo.


» Oblikovanje spletnih strani:
razvijanje spletnih strani, prenove obstoječih spletnih strani, oblikovanje spletnih pasic in e-novic ter drugo.


KONTAKT

» info@tomaz-gerbec.com» Vse storitve se izvajajo preko avtorske pogodbe. «